Basware

Basware

Vi tar vårt arbete personligt.

Det handlar inte alltid bara om konkreta uppdrag utan snarare om ett unikt sätt att arbeta ihop med kunden. Nina Palmgren på Basware tar med sin aktivitetsplan och sätter sig ner tillsammans med oss för att helt förutsättningslöst bolla alla möjligheter som finns. Vårt samarbete går nu långt tillbaka och då blir processerna allt öppnare, det som känns som en trevlig fika med gamla vänner blir ett effektivt briefmöte.

– De känner mig väl på TRED, jag kan vara lugn för att de vet vad jag är ute efter, ibland när jag knappt själv vet. Orden är Ninas och vi är såklart väldigt glada och stolta över det förtroende hon visar oss. Men det ska sägas att vi inte skulle kunna göra ett lika bra jobb om hon och Basware inte var så öppna med sina utmaningar och möjligheter. Efter ett långt samarbete så förstår man varandra och många saker behöver nästan inte ens nämnas, de finns där bara mellan raderna. Det som sedan kommer ut kan vara allt från kontors- och mässmaterial till giveaways. Men alltid i ett utförande som verkligen speglar det Basware vill stå för.